Gdzie szukać pomocy, gdy wózek widłowy źle pracuje?

Gdzie szukać pomocy, gdy wózek widłowy źle pracuje?

Każda awaria wpływa niekorzystnie na cykl produkcyjny i wydajność zakładu pracy. Przestoje mogą powodować marnotrawstwo czasu i energii, a awaria może generować dodatkowe koszty ponoszone przez przedsiębiorcę. Eksploatacja maszyny jaką jest wózek widłowy w przestrzeni magazynowej powinno odbywać się z zachowaniem zasad BHP i przeprowadzanych okresowo kontrolach technicznych. Jednakże może się zdarzyć, że coś pójdzie źle i nasz pojazd podnośnikowy ulegnie poważnej usterce. Co wtedy?

W przypadku niewielkich przedsiębiorstw można zdecydować się na tzw. outsourcing czyli wynajęcie wózka widłowego w przypadku, gdy zakres prac w których będzie nam on potrzebny jest stosunkowo niewielki, np. gdy przeznaczymy taki pojazd do określonego zadania jak rozładunek towaru. Wówczas wszelkie koszty związane z serwisowaniem i obsługą sprzętu spoczywają na firmie, która udostępnia nam pojazd. Nie musimy się martwić o kwestie techniczne, gdyż o zaistniałej awarii powiadamiamy firmę, a ta przysyła fachowców, aby dokonali przeglądu i usunęli uszkodzenie. Usługi w zakresie wynajmu sprzętu świadczy m.in. ipz.com.pl.

Inaczej jest w przypadku wielkich inwestycji przemysłowych, gdzie zakrojona na szeroką skalę produkcja wymaga ciągłej i sprawnej kooperacji z magazynem w zakresie np. dostarczania komponentów lub przygotowywania ładunków z gotowymi produktami do wysyłki. W tego typu przedsiębiorstwach liczy się czas i każde opóźnienie negatywnie wpływa na terminowe wywiązywanie się z zawartych umów związanych z transportem i dostawą. W dużych zakładach produkcyjnych sprawne funkcjonowanie każdego ogniwa procesu produkcyjnego: od fazy montażu, poprzez kontrolę jakości, aż po sprawne zarządzanie zasobami magazynowymi bezpośrednio przekłada się na satysfakcję i standardy współpracy z kontrahentami. W przypadku gdy nagle pojazd podnośnikowy ulegnie awarii bądź uszkodzeniu należy natychmiast wstrzymać pracę z urządzeniem i powiadomić przełożonego bądź odpowiedni dział firmy. Jego pracownicy wówczas powinni jak najprędzej powiadomić serwis obsługujący wózek widłowy o awarii, aby ten niezwłocznie przybył i ustalił jej przyczynę i na ile jest ona poważna. Absolutnie niewskazane jest aby osoby niepowołane podejmowały się prowizorycznego usunięcia usterki, gdyż może to skutkować pogorszeniem się stanu pojazdu w trakcie dalszego użytkowania lub nawet w skrajnych wypadkach zagrozić bezpieczeństwu osób pracujących w magazynie. Naprawy maszyny powinni podejmować się jedynie wykwalifikowani pracownicy autoryzowanego serwisu technicznego, wchodzącego w zakres usług ipz.com.pl. Dają nam oni wówczas gwarancję profesjonalnie przeprowadzonej naprawy dzięki swoim kwalifikacjom i posiadanym atestom. Przy zgłaszaniu awarii trzeba podać dokładną nazwę modelu pojazdu aby zyskać pewność, że firma, która przyśle serwis posiada autoryzację na obsługę i serwis danego wózka. Mobilne ekipy serwisowe powinny szybko pojawić się na miejscu, aby dokonać diagnostyki i dokonać reperacji naszego pojazdu tak szybko, jak to tylko możliwe. Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości warto przestrzegać wszystkich warunków eksploatacji zawartych w instrukcji obsługi pojazdu oraz dokonywać regularnych przeglądów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *