Dlaczego kontrola instalacji elektrycznej jest tak ważna?

Dlaczego kontrola instalacji elektrycznej jest tak ważna?

Sprawdzanie stanu instalacji elektrycznej jest ważne nie tylko dla sprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń, ale także ze względu na nasze bezpieczeństwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrolę instalacji powinniśmy przeprowadzać co pięć lat. Zobacz, dlaczego warto pamiętać o przeglądzie domowej sieci elektrycznej i jak wygląda taka procedura.

Dlaczego systematyczny przegląd instalacji elektrycznej jest potrzebny?

Każda instalacja elektryczna przed oddaniem do użytku musi zostać dokładnie sprawdzona. Według obowiązującego prawa, oględziny, próby i pomiary należy ponawiać nie rzadziej niż raz na pięć lat. Przepis ten wynika z konieczności kontrolowania stanu instalacji, co przekłada się na bezpieczeństwo domowników. Lekceważenie przeglądów instalacji elektrycznej poskutkować może zniszczeniem urządzeń podłączanych do prądu lub nawet poważniejszymi konsekwencjami, włącznie z uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą życia. Jeśli zaniechamy przeprowadzania kontroli, musimy liczyć się nie tylko z możliwymi zniszczeniami sprzętu, porażeniem prądem, pożarem, ale także z brakiem szans na uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela (o problemach wynikających z niesprawnej instalacji poczytasz też tu: http://domifikacje.pl/better-home/o-tym-elektryk-naprawil-instalacje-zlamane-serce/.

Kiedy trzeba przeprowadzić kontrolę instalacji elektrycznej?

Kontrola stanu instalacji elektrycznej musi być ponawiana nie rzadziej niż raz na pięć lat. Dodatkowo, koniecznie należy ją przeprowadzić, jeśli budynek został uszkodzony podczas burzy, powodzi, pożaru lub wichury.

09_dlaczego-kontrola-instalacji-elektrycznej-jest-tak-wazna_2

Oględziny instalacji elektrycznej

Kontrola instalacji elektrycznej rozpoczyna się od oględzin. Jest to wstępny przegląd urządzeń pod kątem tego, czy spełniają normy bezpieczeństwa, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane. Osoba przeprowadzająca przegląd zwraca uwagę również na to, czy nie występuje ryzyko porażenia prądem oraz czy istnieją elementy zapobiegające rozprzestrzenianiu się ewentualnego pożaru.

Próby i pomiary podczas kontroli sieci elektrycznej

Kolejny etap kontroli to próby i pomiary, których celem jest sprawdzenie czy instalacja działa sprawnie i czy nie zagraża bezpieczeństwu domowników. Istotnym punktem jest pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. W razie pojawienia się napięcia na metalowej obudowie jakiegoś sprzętu domowego, urządzenie zabezpieczające powinno odłączyć zasilanie. Ważny jest także pomiar rezystancji izolacji – pokazuje on poziom izolacji przewodów. Sprawdzane są również wyłączniki różnicowoprądowe, odpowiedzialne za odłączenie zasilania w przypadku porażenia prądem.

ico1_przeglad-instalacji-elektrycznej

Kto powinien przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej?

Oględziny, próby i pomiary podczas kontroli instalacji elektrycznej muszą zostać przeprowadzone przez osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia. Po dokonaniu przeglądu osoba ta sporządza i podpisuje protokół, w którym muszą znaleźć się wszystkie informacje dotyczące ewentualnych usterek oraz wprowadzonych w związku z nimi poprawek.

Kontrola instalacji elektrycznej jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa domowników. Dobra izolacja przewodów i sprawnie działające urządzenia zabezpieczające przed porażeniem prądem pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji oraz zniszczenia sprzętów elektrycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *