Palowanie fundamentów – na czym polega, kiedy jest wymagane?

Palowanie fundamentów – na czym polega, kiedy jest wymagane?

W budownictwie fundamenty są bardzo ważne. Jeżeli konstrukcja ma być solidna, to właśnie fundamentom trzeba poświęcić szczególną uwagę. Czasem niezbędne jest palowanie. Na czym to polega i w jakich sytuacjach trzeba je zastosować?

Na czym polega palowanie fundamentów?

Palowanie to proces, który polega na tym, że stosując odpowiednie technologie, w gruncie głęboko osadza się na stałe pale, które będą w sposób pośredni przekazywać obciążenia. W zależności od tego, w jaki sposób przekazują one owe obciążenia, możemy podzielić pale na trzy kategorie. I tak pale zawieszone przekazują obciążenie na grunt poprzez tarcie na bocznicy, pale stojące robią to za pomocą stopy, natomiast pale normalne wykorzystują oba te sposoby, łącząc je dla większej efektywności.

Jest to proces, którym powinni zająć się specjaliści – palowanie fundamentów wykonuje firma Keller.com.pl. A w jakich sytuacjach trzeba uciec się do tej metody?

Kiedy wymagane jest palowanie fundamentów?

W jakich sytuacjach stosuje się palowanie fundamentów? Otóż prace takie znajdują zastosowanie między innymi w miejscach, gdzie duże skoncentrowane obciążenia trzeba przenieść na głębsze, a zatem również wytrzymalsze warstwy gruntu, ponieważ w tych górnych, przypowierzchniowych mamy do czynienia z gruntami o niewielkiej nośności i dużej podatności na odkształcenia. Do takich gruntów słabej jakości zaliczyć można na przykład torfy, namuły, luźne nasypy oraz komunalne odpady.

Inną sytuacją, w której palowanie okazuje się niezbędne, jest ta, kiedy na fundament i grunt przenoszone będą duże obciążenia skupione. Z takimi warunkami mamy do czynienia w przypadku wysokich budynków, obiektów typu wieżowego, podpór mostowych oraz obiektów zaliczających się do budownictwa morskiego, pełnomorskiego i hydrotechnicznego.

Fundamenty palowe stosuje się także do stabilizowania skarp, obudowywania głębokich wykopów, wzmacniania już istniejących fundamentów i ograniczenia bezwzględnej wielkości lub różnicy osiadań.

Jakie są rodzaje palów fundamentowych?

Pale można podzielić nie tylko ze względu na sposób, w jaki przekazują obciążenia, lecz również na technologie, w jakich się je wykonuje.

Pale przemieszczeniowe FDP wykonuje się, wkręcając świder w ośrodek gruntowy, co przyczynia się do dogęszczenia w obrębie pobocznicy pala. Po osiągnięciu optymalnej głębokości świder się podnosi, a jednocześnie przez otwór w jego trzonie podawana jest betonowa mieszanka. Później można wprowadzić zbrojenie.

Pale wiercone CFA tworzy się w ten sposób, że przy zastosowaniu świdra ciągłego usuwa się grunt, a powstała pusta przestrzeń jest wypełniana betonową mieszanką. Podczas tego procesu grunt zostaje częściowo rozparty na boki, co korzystnie przekłada się na nośność pali. Dzięki temu można je stosować nawet w bardziej zwięzłych gruntach, gdzie pale FDP by sobie nie poradziły.

Pale VDP tworzy się tak, że w grunt wwibrowuje się stalową rurę o szczelnej zamykanej podstawie. Grunt rozpychany jest na boki, dzięki czemu podłoże zostaje dogęszczone pod podstawą pala i wzdłuż jego pobocznicy. Przy wyciąganiu rury przez jej podstawę wlewany jest beton i właśnie w ten sposób formuje się pal.

Innym typem pali są SDP, wykonywane przy zastosowaniu palownicy, łączącej działanie momentu obrotowego i siły wciskającej. Świder pogrąża się w gruncie, a wnętrze rury zostaje wypełnione betonem.

One thought on “Palowanie fundamentów – na czym polega, kiedy jest wymagane?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *