Na czym polega generalne wykonawstwo?

Na czym polega generalne wykonawstwo?

Wyobraźmy sobie, że posiadamy już projekt architektoniczny wymarzonego domu, jesteśmy inwestorem planowanego budynku lub kompleksu budynków. Co możemy zrobić, jakie kroki podjąć aby prace budowlane przebiegały sprawnie? Na tym etapie powinniśmy uzbroić się w cierpliwość, gdyż wybór generalnego wykonawcy to najbardziej odpowiedzialne zadanie.

W pierwszej kolejności powinniśmy zadać sobie pytanie kim tak naprawdę jest generalny wykonawca?

Generalny wykonawca to firma lub przedsiębiorstwo budowlane, które ma za zadanie kompleksowo wykonać zlecenie inwestora (firmy lub osoby fizycznej). Właśnie kompleksowość w wykonaniu prac odróżnia generalnego wykonawcę od wykonawców częściowych i podwykonawców, powołanych do realizacji ściśle określanych prac w ramach całego procesu.

Budowa domu lub inna inwestycja budowlana to poważna sprawa i niebagatelny wydatek, dlatego nie należy się spieszyć z wyborem wykonawcy. Najlepiej wszystko dokładnie zaplanować i dać sobie (i ekipie) czas na realizację. Zdecydowanie odradzamy podpisywanie umowy z firmą budowlaną przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. W przypadku gdy okres oczekiwania na pozwolenie na budowę się przedłuża, wykonawca może z umowy się wycofać, a nawet domagać się odszkodowania związanego z przestojem prac budowlanych i poniesionych przez to strat.

Jak wybrać generalnego wykonawcę?

Ogłoszeń firm budowlanych jest bardzo dużo, zarówno w prasie (także branżowej), jak i w Internecie. Wiele z reklamujących się firm może okazać się nierzetelnych, dlatego przede wszystkim warto zwrócić uwagę, czy generalny wykonawca którym jesteśmy zainteresowani, posiada na koncie realizacje, którymi może się pochwalić, a także czy specjalizuje się w pracach budowlanych które najbardziej odpowiadają naszym potrzebom. Warto poprosić firmę o adresy realizacji, tak by samemu móc obejrzeć je z bliska. Nie zaszkodzi też zapytać właściciela obiektu lub jego mieszkańców o stopień zadowolenia z wykonania usługi budowlanej. Zdarza się, że wady lub niedociągnięcia nie są widoczne przy odbiorze nieruchomości, a wychodzą na jaw dopiero w trakcie użytkowania budynku. Solidnej firmy budowalnej można szukać również w terenie. Jeśli widzimy, że na budowie prace posuwają się sprawnie, na jej terenie panuje ład i porządek, a w dodatku praca wykonywana jest starannie, warto zainteresować się bliżej wykonawcą. Oczywiście, najlepiej polegać na poleconym przez znajome osoby wykonawcy albo firmie z bogatym portfolio zrealizowanych inwestycji, która ma na swoim koncie wykonane z sukcesem prace na terenie całej Polski.

Absolutnie konieczne jest upewnienie się, czy właściciel firmy wykonawczej lub osoba z jego ekipy budowlanej posiada stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy (zaangażowanie kierownika budowy jest wymagane przez prawo). Jeśli nie, będziemy musieli zatrudnić osobę z zewnątrz do pełnienia tej roli, a to prosta droga to późniejszych nieporozumień i, w razie ewentualnych niedociągnięć czy błędów, do przerzucania odpowiedzialności. Generalny wykonawca, z którym podpisujemy umowę, powinien ponosić odpowiedzialność za całość działań, których się podejmuje, zgodnie z umową. Niech nie zrazi nas jednak niezwiązane z branżą wykształcenie właściciela firmy budowlanej – istotne jest, by zatrudnione przez niego osoby miały odpowiednie uprawnienia techniczne, wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie. Warto zwrócić również uwagę na technologie, jakie wykorzystują firmy, czy są wydajne i oszczędne oraz na posiadane certyfikaty.

Istotne jest, czy generalny wykonawca posiada odpowiednie zaplecze techniczne do wykonywania robót, czyli odpowiedni sprzęt i narzędzia. Lepiej zaufać firmie, która nie musi ich wypożyczać, a także posiłkować się wynajętymi tylko na czas robót pracownikami. Dobrze zaufać generalnemu wykonawcy w kwestii doboru i zakupu materiałów budowlanych – w razie powstałych później ewentualnych szkód wynikłych z wad materiału, ryzyko ponosi wykonawca. To on będzie zobowiązany do składania ewentualnych reklamacji u sprzedawcy lub producenta.

Status Prawny firm to kolejny aspekt, na który powinniśmy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji. Jeśli nie jesteśmy pewni na jaki dokument zaświadczający o legalności działalności firmy powinien przedstawić właściciel firmy, warto wtedy zwrócić uwagę czy jest to osoba fizyczna czy spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą – wtedy powinniśmy uzyskać do wglądu zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG). W przypadku spółki handlowej – wypis z rejestru handlowego (KRS).

Podpisując umowę, zwróćmy uwagę na to, by precyzyjnie określać terminy rozpoczęcia i zakończenia robót (nie pomińmy kwestii kar umownych za niewykonanie prac w terminie), a także ściśle określić zakres obowiązków. Załącznikiem do umowy powinien być projekt domu.

Obowiązki generalnego wykonawcy

Do obowiązków generalnego wykonawcy należy sprawdzenie dokumentacji projektowej, a tym samym zweryfikowanie mogących się w niej pojawić błędów lub rozpoznanie ewentualnych trudności realizacyjnych. Generalny wykonawca koordynuje i odpowiada za wszystkie prace wykonywane na terenie danej budowy czy inwestycji. Jeśli podnajmuje do pracy inne firmy lub pracowników, zgodnie z umową odpowiada za jakość ich prac. Generalny wykonawca synchronizuje wszystkie prace na terenie budowy. Musi też  zabezpieczyć teren budowy, ponieważ to on odpowiada za szkody, które mogą tam ewentualnie powstać. Finalnie generalny wykonawca oddaje zleceniodawcy zrealizowaną budowę, czyli nieruchomość do użytku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *