Kupno mieszkania będącego w trakcie budowy: o czym warto wiedzieć?

Kupno mieszkania będącego w trakcie budowy: o czym warto wiedzieć?

Pomimo wprowadzenia przed paru laty ustawy szczegółowo regulującej sposób działania firm developerskich, kupowanie mieszkania będącego w trakcie budowy nadal wiąże się z licznymi zagrożeniami. Obecne prawo, obowiązujące od kwietnia 2012 roku(wtedy polski sejm uchwalił tak zwaną „ustawę developerską”), jest o wiele przyjaźniejsze nabywcom mieszkań i chroni ich interesy o wiele skuteczniej, niż miało to miejsce jeszcze chociażby 10 czy 15 lat, czyli w czasach początku „boomu mieszkaniowego” na polskim rynku.

W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, że kupowanie mieszkania będącego w trakcie budowy jest inwestycją całkowicie bezpieczną. Aby uniknąć możliwych komplikacji, nabywca powinien zachować daleko idącą ostrożność, zarówno w procesie wyboru developera, jak i podczas podpisywania umowy z już wybraną firmą developerską. Jakie są możliwe negatywne następstwa kupna mieszkania będącego w trakcie budowy:

– Utrata wpłaconych pieniędzy na skutek bankructwa developera

– Otrzymanie mieszkania, którego standard lub parametry(metraż) będą odbiegać od tego, co widnieje w umowie

– Opóźnienia w budowie mieszkania i oddaniu go do użytku

Jak działa ustawa deweloperska?

Jak wspominano, obecnie na terenie Polski działalność firm deweloperskich jest dość precyzyjnie regulowana przez specjalne przepisy wprowadzone w kwietniu 2012 roku. Przepisy te potocznie nazywa się ustawą deweloperską. Według przepisów owej ustawy, każdy developer jest prawnie zobowiązany do przedstawienia nabywcy szczegółowego prospektu informacyjnego. Dokument ten winien zawierać zarówno dokładny harmonogram całej inwestycji realizowanej przed firmę deweloperską, jak i harmonogram dotyczący konkretnego lokalu będącego przedmiotem umowy pomiędzy deweloperem a nabywcą(prospekt indywidualny).

Oprócz tego, developer jest również zobowiązany do poinformowania nabywcy o już przeprowadzonych przez niego inwestycjach(można to nazwać historią inwestycyjną danej firmy) a także o tym, czy wobec konkretnego developera toczy się obecnie postępowanie komornicze. Ustawa zobowiązuje również firmy developerskie do przedstawienia nabywcy czterech możliwych form ochrony kapitału wpłaconego przez nabywcę. Te cztery możliwe opcje to:

– Rachunek powierniczy zamknięty,

– Rachunek powierniczy otwarty,

– Rachunek powierniczy otwarty z umową ubezpieczeniową

– Rachunek powierniczy otwarty z gwarancją bankową

Jak uniknąć ryzyka związanego z kupnem mieszkania będącego w trakcie budowy?

Oczywiście, pierwszą i najważniejszą kwestią a zarazem najbardziej istotną gwarancją uzyskania tego, za co zapłaciliśmy, jest renoma danego developera. W miarę możliwości należy więc zawierać umowy tylko i wyłącznie z uznanymi podmiotami, cieszącymi się dobrą opinią oraz posiadającymi na swoim koncie liczne już zrealizowane inwestycje. Dobrym przykładem takiej firmy developerskiej jest www.wan.com.pl.

Poza tym, warto również zwrócić uwagę na formę ochrony kapitału nabywcy, jaką proponuje nam developer. Najbezpieczniejszą opcją jest rachunek powierniczy zamknięty: oznacza to, że developer nie będzie mógł wykorzystywać wpłaconych przez nabywcę pieniędzy w celu realizowania bieżącej inwestycji- dostęp do tych środków finansowych developer uzyska dopiero po tym, gdy nabywca stanie się prawnym właścicielem już oddanego do użytku mieszkania. Mniej bezpieczną opcją jest rachunek powierniczy otwarty, który pozwala developerowi korzystać z kapitału wpłaconego przez nabywcę w celu finansowania prowadzonej inwestycji.

Należy mieć również na uwadze fakt, że przepisy zawarte w tak zwanej ustawie developerskiej dotyczą tylko i wyłącznie tych nieruchomości, których budowa została rozpoczęta po ich wejściu w życie. Jeżeli więc chcemy wpłacić pieniądze za mieszkanie, które znajduje się w fazie budowy od roku na przykład 2010, ustawa developerska nie zapewnia nam żadnej ochrony i nie dotyczy developera.

Oprócz wymienionych powyżej kwestii warto zachować również ostrożność w najbardziej elementarnych sprawach, a więc dokładnie zapoznać się z przedstawionym przez developera prospektem informacyjnym a także dokładnie przeczytać umowę(najlepiej jest wcześniej dać ją do przeanalizowania wykwalifikowanemu prawnikowi).

Stosowanie się do wskazanych powyżej zasad bezpieczeństwa pozwoli nam na zredukowanie ryzyka związanego z kupnem mieszkania będącego w stanie budowy do absolutnego minimum.

One thought on “Kupno mieszkania będącego w trakcie budowy: o czym warto wiedzieć?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *