Zjeżdżamy z drogi publicznej

Zjeżdżamy z drogi publicznej

Ten tekst zostanie poświęcony jak samy tytuł wskazuje zjazdom z drogi publicznej.  Wiecie, jak załatwić pozwolenie na zjazd z drogi publicznej? Jeżeli nie wiecie, to zaraz się dowiecie. Chodzi o jakąkolwiek drogą publiczną (gminna, powiatowa, wojewódzka).

Podstawowe informacje

Naturalnie zdanie na temat tego, co jest podstawowymi informacjami mogą być podzielone. Przyjmijmy jednak, że jest nimi definicja i podział zjazdów. Jeżeli chcecie dostać fachową odpowiedź na to, czym jest zjazd z drogi publicznej musicie sięgnąć do ustawy z dn. 21 marca 1985 r. (artykuł 4). Własnymi słowami każdy powinien potrafić określić zjazd. Z pewnością jednak nie wszyscy wiedzą jak się zjazdy dzielą. Otóż, mamy zjazd indywidualny i publiczny. Od tego jaki mamy zjazd zależą warunki jego budowy i przebudowy.

Kiedy pozwolenie budowlane nie jest wymagane?

Na jakich zjazdach wymagane jest pozwolenie budowlane? Jeszcze niedawno (dokładniej do nowelizacji Prawa Budowlanego z 28 czerwca 2015 roku) wszystkie zjazdy wymagały pozwolenia. Po nowelizacji mamy do czynienia z zapisem, który sprawia, że większość wypadków nie wymaga pozwolenia. Gdybyście mieli zamiar zapoznać się z tą nowelizacją, do zjazdów z dróg odnosi się artykuł 29 ustęp 1. Jest tam zapisane, że pozwolenie nie jest wymagane w przypadku zjazdów z drogi gminnej, drogi powiatowej, drogi wojewódzkiej i zatok parkingowych znajdujących się na tych drogach.

Uwaga!

Jeżeli myśleliście, że sprawa jest prosta to jesteście w błędzie. Zjazdy podlegające procedurze zezwolenia muszą zawierać się w wytycznych z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (2 marca 1999 roku). Rozporządzenie te dotyczy warunków technicznych obowiązkowych dla dróg publicznych oraz ich lokalizacji. W przypadku jakichś odstępstw budowa lub przebudowa (w zależności od sytuacji) wiązać się będzie z uzyskaniem pozwolenia budowlanego. W jednym i drugim przypadku na początku należy uzgodnić lokalizację i parametry zjazdu z właściwym zarządcą drogi.

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Skoro rozpoczęty został temat dotyczący lokalizacji drogi to wypadałoby go kontynuować. O uzgodnienie lokalizacji zjazdu może ubiegać się inwestor lub osoba upoważniona. Niezależnie, kto to będzie, musi przedłożyć stosowny wniosek, w którym będzie proponowana lokalizacja zjazdu oraz wymiary, rodzaj nawierzchni itp. Po prostu najważniejsze wymiary. Dokument musi trafić do zarządcy.

Lokalizacja zjazdu

Dochodzimy do sedna tekstu. Skoro tytuł mówi, że będziemy zjeżdżać z drogi publicznej to ten zjazd musi powstać. W przypadku dróg publicznych wniosek zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej musi trafić do zarządcy drogi. Chcąc uzyskać zgodę konieczny jest wniosek (specyfika zjazdu, dokładną lokalizację inwestycji, rozmiary, nawierzchnia, typ podbudowy, zakres wraz ze sposobem wykonywania prac budowlanych, planowany termin rozpoczęcia itp.) , oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych, dokument uzgodnienia zjazdu, pełnomocnictwo (tylko w przypadku, kiedy inwestor nie składa wniosku osobiście) i dodatkowe oświadczenia, szkice i rysunki, które zostały ustalone na podstawie odrębnych przepisów. Zarządca ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Brak odpowiedzi w tym czasie jest równoznaczny z wydaniem zgody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *