Podstawowe zasady BHP w zakładzie produkcyjnym

Podstawowe zasady BHP w zakładzie produkcyjnym

Każda osoba, która rano wychodzi do pracy, ma nadzieję, że w zdrowiu i bezpiecznie wróci do domu. Niestety przez cały dzień, czeka na nas wiele „niebezpieczeństw”, które mogą sprawić, że może się wiele nieprzyjemnych wypadków.

Dotyczy to zwłaszcza naszej pracy, w której jak podają wszelkie statystyki, wydarza się najwięcej wypadków. I chociaż „praca pracy nierówna”, to jednakże w każdym zakładzie pracy, aby zmniejszyć ilość wypadków, niezbędne jest przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Ryzyko wypadków w zakładach produkcyjnych

Chociaż każdy narażony jest w swojej pracy na różnego rodzaju wypadki, to jednak specyfika poszczególnych zawodów sprawia, że ryzyko jakiegoś zdarzenia nie jest takie samo. Dla przykładu wypadki w biurach, chociaż oczywiście się zdarzają, to jednak występują o wiele rzadziej, niż w przypadku zakładów produkcyjnych. Dlaczego? Albowiem specyfika pracy w tych miejscach jest zupełnie inna. W biurach, nie ma maszyn, nie podnosi się różnego rodzaju przedmiotów, nie ma wysokiej temperatury itp. Natomiast tam, gdzie występuje linia produkcyjna, o wypadek o wiele łatwiej. Po pierwsze, działa tam wiele maszyn, które są potencjalnym źródłem wielu niebezpieczeństw. Ponadto „na produkcji”, cały czas coś się dzieje tzn. jeżdżą wózki widłowe, dostarczane są półprodukty, wywożone są gotowe produkty itp. W związku z tym, o wypadek jest tu bardzo łatwo. Ponadto, na linii produkcyjnej zwykle pracuje wiele osób i to także jest potencjalnym źródłem niebezpieczeństw. Dlatego każdy, kto pracuje na halach produkcyjnych, powinien ściśle i zawsze przestrzegać zasad BHP. Są one tworzone zwykle przez kierownictwo firmy i powinny one uwzględniać specyfikę danego zakładu. Albowiem innymi zasadami bezpieczeństwa musimy się kierować np. w hucie, a innymi w zakładzie produkującym samochody. Zasady te powinny być napisane w sposób prosty, czytelny i łatwy do zapamiętania. Co ważne, nie powinny się one zbyt często zmieniać, gdyż może to prowadzić do różnego rodzaju nieporozumień.

Czego w pracy nigdy nie możemy robić

Bez względu na to, w jakim zakładzie produkcyjnym pracujemy, jest kilka zasad BHP, których przestrzegać należy zawsze. I dlatego nigdy do pracy nie należy przychodzić pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Powodują one obniżenie skupienia, spowolnienie reakcji i w związku z tym, o wypadek jest o wiele łatwiej. Gdy jesteśmy w pracy, zawsze powinniśmy koncentrować się na naszych obowiązkach, myśleć o tym co robimy i co może się zdarzyć jeżeli wykonamy jakąś czynność. W żadnym wypadku po hali produkcyjnej nie możemy biegać, nie powinniśmy na niej krzyczeć, gdyż może to dekoncentrować innych, a wtedy o wypadek nietrudno. Nigdy też nie powinniśmy wykonywać pracy, do której nie mamy odpowiednich uprawnień. Chodzi tu zwłaszcza o obsługę maszyn czy pojazdów.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nigdy nie wyeliminujemy wypadków w zakładach produkcyjnych. Musimy jednak robić wszystko, by ich ilość zminimalizować, a nastąpi to wtedy, gdy zawsze i wszędzie będziemy przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem http://nowoczesne-maszyny.bloog.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *