Gdzie szukać pomocy, gdy wózek widłowy źle pracuje?

Gdzie szukać pomocy, gdy wózek widłowy źle pracuje?

Każda awaria wpływa niekorzystnie na cykl produkcyjny i wydajność zakładu pracy. Przestoje mogą powodować marnotrawstwo czasu i energii, a awaria może generować dodatkowe koszty ponoszone przez przedsiębiorcę. Eksploatacja maszyny jaką jest wózek widłowy w przestrzeni magazynowej powinno odbywać się z zachowaniem zasad BHP i przeprowadzanych okresowo kontrolach technicznych. Jednakże może się zdarzyć, że coś pójdzie źle i nasz pojazd podnośnikowy ulegnie poważnej usterce. Co wtedy? Kontynuuj czytanie